30.05.2021

İŞİMİZ SORUN ÇÖZMEK

Murat Kılıç

Çocukluk yıllarımda en güzel anılarımdan biri arkadaşlarımla birlikte tahtadan araba yapmaktı.

Tahtadan yaptığımız bu arabaları yarıştıracağımız için tepeden bıraktığımızda en uzun mesafeyi hızlı şekilde gitmesi için tasarlamalıydık. Bu da bizi, sorun çözmek adına yollar aramaya teşvik ediyordu. Araçlarımızın nasıl uzun yol alacağı konusunda gereken teorik bilgiyi öğrenmiş olsaydık, sorunu sahada çözmek daha kolay olacaktı.

Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk  “Çocuklar soru çözebilir; ama sorun çözemez.

Bizim amacımız sorun çözmekle.” O yüzden atölyeleri önemsediğini söylemiştir. Atölyeler öğrencilerin teoride öğrendiklerini proje yoluyla uygulamaya fırsat vermekle birlikte, problem çözme ve düşünme becerilerinin de gelişmesinde etkilidir.  

Projelerin en önemli özelliği, problem çözüm aşamalarının uygulanması ve sonuçlara ulaşma imkânı sunmasıdır. 

Bizim, çocukluğumuzda yaptığımız gibi problemin çözümü üzerinde durulduğunda problem çözme, düşünme, yaratıcılık, bilgiye ulaşma, sorgulama gibi becerilerimizi geliştirebiliriz.  Hiç unutmuyorum, arkadaşlarımdan biri aracının hızlı gitmesi için ahşap tekerleği tutan çiviyi yağlamıştı. Bir arkadaşım ise tekerleği siyah bantla kaplamıştı. Bu projede geliştirilen çözüm yollarının dayandığı teorileri sizlere bırakıyorum.

Projeler yalnız öğrencilerin değil, öğretmenlerin de mesleki gelişimleri için etkili bir yöntemdir. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için önlerinde birçok ulusal ve uluslararası projeler bulunmaktadır. Öğretmenlerimizin özellikle eTwinning ve Erasmus projeleri ile mesleki açıdan kendilerini geliştirdiklerini görmekteyiz. Bu projeler yoluyla öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak, uygulamalı etkinlikler sonucunda ürünleri ortaya koyan öğretmenlerin sınıfların kapılarını dünyaya açtıklarını izlemekteyiz.

 eTwinning projesi,  Avrupa’daki okulların bir topluluğu olarak tanımlanmaktadır ve bu ülkelerdeki okulların çalışanları ile iletişim kurmak, işbirliği yapmak, proje geliştirmek ve paylaşmak için bir platform sağlamaktadır.(eTwinning, 2016) eTwinning ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki öğretmenler ortak çalışmalar başlatıp, kısa veya uzun süren projeler geliştirebilmektedir. Erasmus+ Projeleri  AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Bu proje ile okul uygulamaları, gözlem ve kurslar yoluyla öğrencilerin ve öğretmenlerin gelişimi desteklenmektedir. 

21. Yüzyıla yön verecek bireyleri yetiştirmek, hiçbir zaman öğrendikleri ile yetinmeyen öğretmenlerimizin yolunu açmaktan geçmektedir. Öğretmenlerimizin proje tabanlı öğrenme modeli ile elde ettikleri tecrübelerin paylaşımına imkân verilmesi yeni projelere ışık tutacaktır. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile gerçekleştirilen,  Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından öğretmenlerin yaptıkları projeleri bilimsel bir bildiri olarak sundukları  “Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu” (UPUES 2021) ülkemiz için tecrübe paylaşımına güzel bir örnektir. 

Yaptığımız Erasmus projemizi bildiri olarak hazırlayıp sunmamız nedeniyle UPUES’i çok yakından takip etme imkânı buldum. Proje bildirilerinde elde edilen ürünleri ve inovatif fikirleri görmek, eğitim adına yapılan güzel çalışmaların bir ispatıdır. Bu sempozyum ile öğretmenlerin projeleri bilimsel bir anlam bulmakla birlikte, tecrübe paylaşımına da fırsat sağlamıştır. En önemli yanı ise akademisyenlerimizi sahadaki öğretmenlerimizle, öğretmenlerimizi ise akademisyenlerle buluşturmasıdır. Bu alanda oluşturulacak sinerji ile karşılıklı gelişim sağlanacak ve  yeni çalışmalar için bir fırsat oluşturacaktır. 

Eğitim alanında yapılan bu tür sempozyumların ülkemizde yerel yönetimlerimize, üniversitelerimize ve milli eğitim müdürlüklerimize bir ışık olacağı inancındayım. Bu sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan Konya Valisi Vahdettin Özkan’a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’ya, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’e ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım. 

Steve Jobs’un ifade ettiği gibi “Dünyayı değiştirebileceğini düşünecek kadar çılgın olan insanlar; ancak dünyayı değiştirebilecek işler yapabilir.”